Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức tư vấn học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông


Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức tư vấn học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông

Số ký hiệu 911/SGD&ĐT-TCCB
Ngày ban hành
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản điều hành
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Mặc định
file_download File đính kèm